ARTETERAPIE ALIAS TERAPIE UMĚNÍM

 

Odvaž se a důvěřuj

Odvaž se a objev umělce v sobě 

Důvěřuj a tvoje životní křídla porostou a získají  neočekávaného rozpětí

Důvěřuj a tvůj život tě překvapí a omámí netušeně opojnou rozmanitostí

 

 Co je celostní arteterapie?

Malen  Umělecká média (barvy, keramická hlína, kreativní psaní, hudební nástroje, apod.) nám umožňují přímé a spontánní vyjádření našich vnitřních obrazů na základě zážitků, přání, emocí,.. Díky kreativnímu procesu najde náš vnitřní svět promítací plochu ve vlastním "vnějším" uměleckém díle.

Chráněný prostor ateliéru zve k osobnímu vyjádření a vyzkoušení, k vývoji ... vnitřní obrazy získávají spontanní volný běh.

Umělecké dílo nás rozveselí, ukáže nám podvědomé, oživí nás a dobije nám naše "baterky".

Umělecký proces nám umožní zpracovaní podvědomých konfliktů a podpoří naši zvědavost vyzkoušet něco nového. Celostní (holistický) arteterapeutický proces aktivuje samoléčící sílu v každém z nás. Ať už je člověk zdravý, mentálně nemocný nebo v životní krizi, umění nám díky vytvoření prostoru pro autenticitu, dobrosrdečnost a pochopení pomáhá najít pro nás účinnou a právě potřebnou dávky ‘léku’. A to se děje velmi často takovým nádherným způsobem, že jej nikdy nemůžeme přesně plánovat nebo předvídat. Velmi často celostní uzdravení s podporou umění předčí veškerá očekávání všech zúčastněných.

Celostní arteterapeutka s respektem "poslouchá" nevyslovené. Podporuje posílení vlastního Já klienta a nabízí prostředky k dalšímu osobnímu rozvoji. Kreativní činností a podporou tvůrčí schopnosti v každé lidské bytosti se podaří arteterapeutovi ve většině případů relativně „rychlý“ přístup ke klientovi. Takto se aktivují resp. posilují různé vrstvy nebo oblasti života klienta v závislosti na jeho aktuální životní situaci. 

Kromě uměleckých médií umožňuje intervence terapeuta, kterou využívá klient jako podněty pro vlastní reflexi, pokrok v léčbě . Pozornost je přitom věnována tomu zdravému a tvořivému v klientovi, a nikoliv tomu nemocnému, patologickému. V intervenci jde o vnímání a pojmenování klientových schopností a jeho nadání, a tím posílení jeho sebedůvěry a schopnosti jednat.

Při celostní arteterapie se nejedná o boj proti nemocem či symptomům, na což se zaměřují některé dnešní terapie, nýbrž zde jde o posílení vlastního Já prostřednictvím tvůrčího aktu.  Kunsttherapie-ergebnisse

Klangschalen

Nicméně je důležité zmínit, že celostní arteterapie (terapie uměním) je doplňková léčebná forma a nenahrazuje lékařskou péči!

Arteterapeutická práce má převážně podíly individuálního procesu, a to když klient

• jako umělec zapomene na své okolí,

• se dostane do pohybu s důrazem na  "tady a teď",

• je osvobozený od jakéhokoli vlastního posuzování a hodnocení zvenčí.

Při arteterapeutické práci ve skupinách přibývá ještě jeden další významný aspekt. Bezpečí kolektivu, které rovněž poskytuje jednotlivým členům skupiny bezpečné prostředí, umožňuje tvůrčí řešení rizik. Je možné vyzkoušet nové formy vyjadřování nebo se vyjádřit k citlivým tématům a podobně.

 

Jak dlouho trvá arteterapeutické sezení?

Kunsttherapie-ergebnisse2Individuální arteterapeutické sezení trvá 50 minut. Obsah se určuje podle aktuálních potřeb klienta nebo dohodnutého celkového cíle arteterapeutické léčby. Arteterapeut nabízí celou škálu uměleckých forem, ale při každém sezení závisí výběr uměleckého média na klientovi. Ať už je to tužka, barva, hlína, kámen, figurky, vlastní hlas, hudební nástroje, atd. nebo jejich kombinace, jejich výběr určuje klient s terapeutem společně podle aktuální situace.

Obsah skupinových sezení se přizpůsobuje typu skupiny a dohodnutému cíli a jejich doba trvání se pohybuje od 50 minut až do několika hodin s odpovídajícími přestávkami.

Pro objednávky arteterapeutických sezení nás kontaktujte přes náš kontaktní formulář.

Setkání s Art&THERAPY, neboli "zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, kdo jsem"

Pokud člověk svým rozumem připustí, že

je duchovní bytost, která právě prochází dočasnou lidskou zkušeností,

je vesmírnou součástí celku,

má vesmírný podíl sama v sobě,

vychází z prázdnoty bez duality,

má napojení na vesmírný zdroj,

vesmírná energie proudí skrze nás, když se zabýváme aktivně uměním,

jsme navždy spojeni s vesmírnou energií,

pak je člověk plně otevřen Art & Therapy (terapii uměním). Teprve pak lze pochopit a vnímat, co člověk, má s společného s druhým člověkem a co nás všechny spojuje. 

Přičemž vesmírný zdroj si každý z nás může interpretovat dle svých představ a přesvědčení jako univerzum, kosmos, příroda, Bůh, apod.

 

Již staří Toltékové v Mexiku věděli, že každé naše setkání s jinými lidmi nebo systémy nám říká něco o nás samých.

Tvůj život je Tvůj sen

Tvůj sen je Tvůj výtvor

Tvůj výtvor Tvého nebe

Tvůj výtvor Tvého pekla

Ať žije skladatel Tvé životní symfonie!

 

Kontaktujte nás

CreativityAcademy.eu

Univerzitní 20
CZ-779 00 Olomouc

E-mail: info@creativityacademy.eu

Tel.: +420 603247483

creativityacademy.eu

.

.

.

.

.

.